U administrativnom sektoru, Studio se bavi korporativnim upravljanjem i periodičnim rokovima.

Aktivnosti koje se sprovode:

  • Osnivanje kompanija
  • Računovodstvo i finansijski izveštaji
  • Upravljanje vlasništvom
  • Prenos akcija ili kvote
  • Poreske prijave
  • Administrativna pitanja koja se odnose na osoblje
  • Podnesci telematika, dokumenta za registraciju i potvrde Privredne komore
  • Prebivalište domaćih i stranih kompanija