U sve konkurentnijem globalnom okruženju, kompanije se sve više pozivaju da upravljaju izazovima pronalaženja novih tržišta i mogućnosti.

Studio Catarraso pomaže kompanijama prilikom procesa internacionalizacije na raznim inostranim tržištima, kao što su Kina, SAD, Srbija, Turska, sarađujući sa lokalnim profesionalnim firmama.

Usmeravamo Vas ka najpogodnijem izboru za razvoj Vaše aktivnosti i stvaranja vrednosti planiranjem finansijskih aspekata i upravljanje promenama prilagođavanjem organizacije.

  • Studija izvodljivosti (procena troškova, koristi, rizici)
  • Analiza tržišta (mogućnosti evaluacije, veličina tržišta i konkurencija)
  • Izrada biznis planova (definisanje ciljeva, projekat, strategija i finansijske potrebe)
  • Spajanje i akvizicija
  • Joint ventrue ( Zajednička ulaganja)
  • Priprema marketing planova
  • Pomoć u prikupljanju sredstava
  • Pomoć za sertifikaciju uvoznih proizvoda izvan EU