Bavimo se usklađivanjem poreskih obaveza, pružanjem savetodavnih usluga i kontinuiranim ažuriranjem u skladu sa novitetima iz oblasti poreza, kako bi se Vaše poslovanje prilagodilo novim zahtevima:

  • Pomoć i savetovanje u vezi direktnih i indirektnih poreza
  • Telematske usluge za usaglašavanje poreza
  • Konsultacije o međunarodnom oporezivanju
  • Nacionalno i međunarodno poresko savetovanje
  • Podrška u poreskoj parnici
  • Pomoć prilikom poslovanja sa Poreskom upravom
  • Fiskalna revizija