Studio Catarraso, sa sedištem u Italiji i Srbiji, čine ovlašćene računovođe, revizori i iskusni stručnjaci u različitim oblastima, sa mogućnošću pružanja savetodavnih usluga kompanijama u svim sektorima poslovanja.

SEDIŠTE U RIMU, ITALIJA

Dr. Antonino Catarraso
Ovlašćeni revizor i računovođa
» Profesionalni profil

Dr. Cristina Catarraso
Ovlašćeni revizor i računovođa
» Profesionalni profil

Dr. Umberto Catarraso
Ovlašćeni revizor i računovođa
» Profesionalni profil

Dr Piera Mercuri
Računovođa i revizor

Rag.ra Lorella de Carolis
Šef Administracije i računovodstva
Bavi se računovodstvom i oporezivanjem, pripremom budžeta i deklaracijama.

Rag.ra ra Giuditta Cacace
Sekretarijat i računovodstvo
Bavi se administrativnim i računovodstvenim modelima plaćanja i deklarisanja.

SEDIŠTE U NOVOM SADU, SRBIJA

Velimir Radnović
Stručni savetnik u poreskom sistemu Srbije
Upravlja računovodstvom i obavezama koje se odnose na preduzeća registrovana u Srbiji.