U ovoj oblasti, bavimo se preispitivanjem i verifikovanjem adekvatnosti korporativne strukture, organizacije i menadžmenta kompanije, u cilju sprovođenja boljeg poslovanja i zaštite interesa svih zainteresovanih strana.

  • Učešće u odboru revizora
  • Razvoj ili poboljšanje sistema kontrole
  • Obaveze nezavisnog direktora
  • Razvoj i implementacija sistema korporativnog upravljanja
  • Revizija
  • Aktivnosti due diligance, poreske i računovodstvene aktivnosti
  • Procene i vrednovanja kompanija