Italijansko poslovno tržište uglavnom se sastoji od malih i srednjih preduzeća, koja sama ne mogu da odgovore na izazove rasta na nacionalnoj i internacionalnoj teritoriji.

Mi se bavimo stvaranjem mogućnosti za razvoj pomažući u uspostavljanju PAP (Privremena asociacija preduzeća) i mrežnih ugovora koji omogućavaju udruženje jednog broja komplementarnih kompanija, koje zajedno imaju snagu da postignu ciljeve rasta i ekspanziju.